Засідання № 14 від 15 травня 2019 року

Попередній захист  бакалаврських  робіт  студентами 4 курсу. Про підготовку  кафедри до літньої  екзаменаційної  сесії (проф. Степанков  В.С.) Результати рейтингового  оцінювання  діяльності  викладачів  кафедри та їх затвердження (викладачі  кафедри) Обговорення відкритої  лекції  доц. Боровця І.І. з навчальної  дисципліни «Нова  історія  країн  Читати далі

Засідання № 13 від 17 квітня 2019 року

Інформація викладачів  кафедри про використання ними  системи «Мoodle» в освітньому  процесі (викладачі  кафедри). Стан навчально-методичного  забезпечення  курсів «Нова історія  країн  Європи й Америки» (доц. Боровець І.І.) та «Новітня  історія  країн  Європи й Америки ( проф. Газін  В.П.) Про стан успішності  Читати далі

Засідання № 12 від 13 березня 2019 року

1.Звіти студентів 4 курсу про стан виконання бакалаврських  робіт. 2.Звіт магістрантів про стан виконання  ними  дипломних  робіт. 3.Стан  виконавчої  дисципліни  членів  кафедри й заходи для її поліпшення (проф. Степанков  В.С.) 4.Про рейтингове оцінювання  науково-педагогічних  працівників і кафедри у 2018-2019 н.р. Читати далі

Засідання № 10 від 13 лютого 2019 року

Стан ведення науково-педагогічними працівниками облікової документації й напрями її вдосконалення (доц. Боровець І.І.) Стан проходження педпрактики студентами 4 курсу (доп. ст. викл. Верстюк В.В.) Проблеми вдосконалення комплексів начально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до вимог навчально-методичного відділу (Степанков В.С.) Про роботу наукових Читати далі

Засідання № 9 від 10 січня 2019 року

Стан виконання навчального навантаження й індивідуальних планів роботи за 1-й семестр 2018-2019 н.р. (звіти науково-педагогічних працівників). Аналіз успішності  студентів денної і заочної  форм  навчання за підсумками зимової  екзаменаційної  сесії 2018-2019 н.р. та пропозиції щодо поліпшення навчального аспекту освітньої діяльності  кафедри Читати далі

Засідання № 8 від 21 грудня 2018 року

Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) Юги  О.А. старшого  викладача  кафедри  всесвітньої  історії Кам’янець-Подільського  національного  університету імені  Івана  Огієнка в Інституті  історії України НАН  України

Засідання № 7 від12 грудня 2018 року

Підсумки науково- дослідної роботи членів кафедри за 2018 рік та шляхи її поліпшення. Затвердження плану науково-дослідної роботи членів кафедри на 2019 р. Про науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів й напрями її вдосконалення (доп. доц. Опря І.А.). Навчально-методичне забезпечення курсу «Методика Читати далі

Засідання № 6 від 14 листопада 2018 року

Про підготовку кафедри до зимової екзаменаційної сесії (доп. проф. Степанков  В.С.) Попередній захист магістерських робіт студентами 6 курсу. Звіти професорів Копилова С.А., Степанкова  В.С., Баженова Л.В., Газіна В.А. про стан виконання ними запланованих на 2018 рік видів науково-дослідної роботи. Стан Читати далі

Засідання № 5 від 6 листопада 2018 року

Обговорення анотацій навчальних дисциплін вільного вибору студентів запропонованих навчально-педагогічними працівниками кафедри. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками кафедри й здобувачами вищої освіти.