Проєкти освітньо-професійних програм

Обговорення проєкту ОПП Середня освіта (Історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Таблиця пропозицій освітньо-професійної програми “Середня освіта (Історія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

 

Обговорення проєкту ОПП Середня освіта (Історія) другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми “Середня освіта (Історія)” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)