Навчально-методичні та навчальні посібники

Степанков В., Дубінський В.  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ: Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи для студентів історичного факультету  Завантажити

В.С. Степанков МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: методичні поради Завантажити

Копилов С. А., Верстюк В. В. ІСТОРІОГРАФІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів історичних факультетів Завантажити

В.С. Степанков, О.А. Юга ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XVII СТ. (1648–1676 РР.): Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів Завантажити

В.С. Степанков, О.А. Юга    УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В СЕРЕДИНІ XVII СТ.: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ, БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ВПЛИВУ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРА (1648-1657 РР.): Навчально-методичний посібник
для організації самостійної роботи студентів   Завантажити

О.А. Юга ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ (друга половина XI – кінець ХV ст.):
методичні поради для підготовки до семінарських занять та завдання для самостійної роботи для студентів ІІ курсу Завантажити

В.А. Дубінський МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ. Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів історичного факультету Завантажити

С.А. Копилов НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ І АМЕРИКИ (1918-1945 рр.). Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів 4 курсу спеціальності 6.030300 – історія Завантажити

С.А. Копилов, В.В. Верстюк СВІТОВА ІСТОРІОГРАФІЯ НОВІТНЬОЇ ДОБИ Завантажити

С.А. Копилов ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО НОВОЇ І НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ І АМЕРИКИ Завантажити

С.А. Копилов ІСТОРІОГРАФІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Завантажити

 А.О. Копилов, О.А. Юга ГЕНЕАЛОГІЯ Завантажити

В.А. Дубінський МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ Завантажити

В.П. Газін УКРАЇНА І СВІТ Завантажити

В.А. Дубінський, С.Г. Вонсович НА ДОПОМОГУ ПЕРШОКУРСНИКУ Завантажити

В.П. Газін, С.А. Копилов НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 1918-1945 рр. Завантажити

В.П. Газін, С.А. Копилов НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 1945-2000 рр. Завантажити

В.С. Степанков, В.А. Дубінський, І.А. Опря НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ Завантажити

В.С. Степанков МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ Завантажити

В.С. Степанков ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XVII ст. (1648-1676 рр.) Завантажити

В.С. Степанков, В.А. Дубінський НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ Завантажити

В.С. Степанков, В.А. Дубінський НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ2 Завантажити

І.А. Опря ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ У СЕРЕДНІ ВІКИ Завантажити

ВСЕСВІТНЯ  ІСТОРІЯ МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять для студентів І курсу Завантажити

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ Методичні вказівки для студентів ІІ курсу історичного факультету Завантажити

А.В.Найчук, В.А.Дубінський ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМ-МАГІСТРАНТАМ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  (Спеціальність 8.030301 „Історія”; 8.040301 „Політологія”) Завантажити

І. Боровець НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 1870-1918 рр. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (Практикум) Завантажити