УХВАЛА кафедри всесвітньої історії від 18 травня 2020 року з питання «Підготовка кафедри до проведення літньої екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання»

Усім викладачам кафедри обов’язково ґрунтовно вивчити зміст «Рекомендацій МОН України щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційної технології навчання» та «Рекомендацій для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної Читати далі

До уваги студентів ІІ і ІІІ курсу історичного факультету денної форми навчання!

Захист курсових робіт, що виконуються по кафедрі всесвітньої історії, відбудеться 28 травня 2020 року. Для студентів ІІ курсу комісія у складі: д.і.н. професора Баженова  Л.В., к.і.н., ст. викладача Юги  О.А. Для студентів ІІІ курсу комісія у складі: к.і.н., доцента  Опрі  І.А., Читати далі