ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць» приймає наукові статті до 8-го тому. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії), що відповідають географії регіону й таким напрямкам досліджень: Давня та середньовічна історія; Нова історія; Новітня Читати далі