Історія кафедри

Кафедра всесвітньої історії (КВІ) – базовий структурний підрозділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що проводить науково-дослідну, навчально-виховну і методичну діяльність.

Витоки спеціальності історія, як і кафедри історії, сягають до 1918 р. – часу заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету, структурною одиницею якого виступав історико-філологічний факультет. У 1921 р. університет було реорганізовано в Інститут теоретичних наук, а далі в Інститут народної освіти та сільськогосподарський інститут. Після ряду подальших реорганізацій у середині 30-х років навчальний заклад було ліквідовано, а в 1939 р. відкрито учительський інститут у складі двох факультетів – історико-філологічного і мовно-літературного. З липня 1941 р. по вересень 1944 р. інститут припиняє існування у зв’язку з умовами воєнного часу та німецькою окупацією.

З 1944 р. у складі учительського інституту (з 1949 р. – педагогічного інституту) функціонував історичний факультет, на якому працювала кафедра історії. У 1952 р. вона поділяється на кафедри історії народів Росії та загальної історії. Останню очолив к.і.н. П. Ф. Лаптін. Проіснувала кафедра загальної історії недовго, оскільки в 1956 р. історичний факультет було закрито. Вона відновила діяльність у 1969 р., а очолив її проф. Л. А. Коваленко, котрий зробив багато для становлення демократичних традицій на історичному факультеті. З 1984 по 1999 рр. кафедру очолював проф. М. Г. Кукурудзяк, а з 1999 по 2006 рр. – проф. В. С. Степанков, у творчому доробку якого близько 500 праць, написаних індивідуально та у співавторстві. З вересня 2006 р. кафедру всесвітньої історії очолив проф. С. А. Копилов (декан історичного факультету з 2002 р.), який у цьому ж році захистив докторську дисертацію і отримав вчене звання професора. На сьогодні С. А. Копилов член редколегії трьох наукових часописів, автор майже 300 наукових і навчально-методичних публікацій. З 2015 р. і до сьогодні кафедру знову очолює проф. В. С. Степанков.

За роки незалежності України кафедра розвивала міжнародні зв’язки. У наукових часописах Польщі, Болгарії, Росії опублікували свої наукові праці професори В. С. Степанков, А. О. Копилов, С. А. Копилов, В. П. Газін. У 2000-2018 рр. історичний факультет приймав делегації вчених-істориків з м. Вінніпег (Канада), Краківської педагогічної академії, Інституту Полоніки Католицького університету Любліна, Санкт-Петербурзького державного університету, Інституту історії Латвії, Торунського університету ім. М. Коперника, Варшавського університету, Поморської педагогічної академії (м. Слупськ, Польська Республіка) та ін.

Однією з найсильніших сторін діяльності кафедри була і є науково-дослідна робота її колективу. За останні роки викладачами було опубліковано низку монографій, навчальних підручників та посібників, десятки статей. Кафедра плідно співпрацює з Інститутом історії України НАН України. У тій чи іншій мірі усі її викладачі підтримують творчі контакти з різними відділами інституту. Професор Л. В. Баженов успішно керує Центром дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України. Професор В. С. Степанков входить до наукової  ради наукового журналу «Український історичний журнал» та «Український історик». Професор С. А. Копилов є членом редколегії часопису «Славістичний альманах» (Інститут історії  України НАН України) тощо.

Сьогодні кафедра всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка являє собою динамічну структуру, розвиток якої базується на двох основних складових: активному впровадженні новітніх педагогічних технологій, спрямованих на адаптацію історичної освіти до сучасних європейських стандартів та на збереженні традицій, які закладалися не одним поколінням вчених-істориків, чиї імена прославили наш факультет.