Гуртки та проблемні групи

Гуртки та проблемні групи на кафедрі всесвітньої історії на 2023-2024 н.р.
(всього учасників – 74 особи)

аудит. назва гуртка / проблемної групи керівник члени

тематика досліджень

1

15 Гурток з проблем історії античності та середніх віків к.і.н., доц. Опря І.А., доктор філософії Яблонська Д.Р. 13 осіб
IV –
К. Мельник
І курс:
Ю. Базай, Ю. Рощевая,
М. Сікора,
Т. Гринчук, М. Баженов,
О. Вініченко, А. Квапиш, М. Цебринська,
Д. Похилий,
Б. Радомський,
А. Стахова,
С. Толоровська
Суспільство та культура стародавньої та античної історії
2 16 Гурток «Ключові проблеми середньовічної Європи» к.і.н., ст. викладач Юга О.А. 16 осіб
V курс – А. Олійник.
IV курс – Д. Олійник.
ІІ курс –
Є. Якубовська,
Ю. Ручинська,
М. Хапко, Ю. Ринда,
Д. Стасюк,
Н. Чопик,
О. Болда,
Р. Лавринюк,
В. Савицький, О. Томчук,
Б. Стахов,
А. Балаж,
Н. Савєнков,
О. Рабцун

Проблема політичного сепаратизму й централізаціїІX – XV ст.

3 26

Проблемна група з Нової історії країн Європи та Америки

к.і.н., доц. Опря І.А., к.і.н., доц. Боровець І.І.

12 осіб
IV курс – Д. Храпко
ІІІ курс – М. Козярський, І. Захарчук,
Д. Скачков,
М. Мартинюк, І. Боднарев-ський,
А. Фаріон,
М. Литвинюк,
А. Лавринович,
О. Вавшко,
К. Дячина,
Д. Хеттвер

Війни й реформи як фактори поступу європейської цивілізації XVI – початку ХХ ст.

4 36

Проблемна група з питань історії міжвоєнного періоду

д.і.н., проф. Копилов С.А.

9 осіб
V курс – Б. Філіпчук, Д. Григоров,
І. Бобрик.
IV курс – О. Мазорчук,
Д. Єрмакова,
М. Кобилаш,
Е. Кориткіна,
А. Санак,
Д. Хеттвер

Версальсько-Вашингтонськата Ялтинсько-Потсдамська системи міжнародних відносин

5 27

Проблемна група «Проблеми політичної історії ранньомодерної Європи та Азії»

д.і.н., проф. Степанков В.С.

12 осіб
VІ курс – С. Кам’янецька, А. Сарап,
О. Яковенко.
V курс – Н. Вавринюк,
IV курс – В. Фуркал,
Ю. Буковська,
Д. Юрчак, О. Іванов,
Є. Івашковська.
ІІІ курс – О. Комаров, О. Гевель,
Т. Маховський

Політична система та військова організація у період Раннього Нового часу

6 21 Проблемна група з Методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін к.і.н., доц. Дубінський В.А.,к.і.н., доц. Боровець І.І., викладач Пігович І.О.

12 осіб
VI курс – О. Єпіфанова,
І. Горбатюк
V курс –А. Доброволь-ський, А. Олійник
ІІІ курс –В. Арльонок, М. Власій, Д. Розгон, М. Чікан, С. Барабаш, В. Мельничук, І. Ткачук
ІІ курс –
К. Грищук

Сучасні методи й технології викладання історії в закладах середньої освіти