Дисципліни вільного вибору

2024-2025 н.р.

Бакалавр

Дистанційна освіта в системі підготовки вчителя історії  Силабус

Цінності європейської цивілізації: ключові проблеми в умовах сучасних викликів Силабус

Історія зарубіжної культури Силабус

Цивілізації Сходу в добу середньовіччя Силабус

Історія Латинської Америки Силабус

Зарубіжне архівознавство Силабус

Історія Великої Британії та США Силабус

Магістр

Українська держава в середині XVII ст.: проблема виборення незалежності і соборності Силабус

Українська державна ідея XVII – XVIII ст. Силабус

Доктор філософії

Проблеми територіального облаштування Центрально-Східної Європи у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни Силабус

 

2023-2024 н.р.

Бакалавр

Дистанційна освіта в системі підготовки вчителя історії  Силабус

Історія релігій Сходу Силабус

Цивілізації Сходу в добу Середньовіччя Силабус

Цінності європейської цивілізації: ключові проблеми в умовах сучасних викликів Силабус

Історія Латинської Америки Силабус

Проблеми еволюції української політики владної еліти Речі Посполитої (кінець XVI – середина XVII ст.)  Силабус

Монарші династії Європи: генеалогічний ключ до розгадки їх ролі і політичного впливу  Силабус

Джерелознавство нової та новітньої історії Європи та Америки Силабус

Викладання історії в школі: досвід зарубіжних країн Силабус

Магістр

Українська державна ідея XVII – XVIII століть Силабус

Історичні умови становлення і трансформації Європейського Союзу Силабус

Україна у світовому інтеграційному процесі Силабус

 

2022-2023 н.р.

Бакалавр

Цінності європейської цивілізації: ключові проблеми в умовах сучасних викликів Силабус

Культура Стародавнього Сходу Силабус

Цивілізації Сходу в добу середньовіччя Силабус

Велич і трагедія української національної революції XVII ст. Силабус

Історія Латинської Америки Силабус

Історія Великобританії та США (для спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова)) Силабус

Історія світових цивілізацій Силабус

Магістр

Українська державна ідея XVII-XVIII ст. Силабус

Історичні умови становлення і трансформації Європейського Союзу Силабус

Україна у світовому інтеграційному процесі Силабус

 

2021-2022 н.р.

Проблеми Української революції XVII ст.     Силабус

Джерела з історії національно-визвольних змагань середини XVII ст.   Силабус

Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення, боротьби за незалежність і впливу геополітичного фактору (1648-1657 рр.) Силабус

Політична система Української держави середини XVII ст.  Силабус

Політична система Гетьманщини в середині XVII ст. Силабус

Джерельна база вивчення гайдамацького руху  Силабус

Цінності європейської цивілізації Силабус

Генеалогія провідних династій Європи Силабус

Галицько-Волинська держава в історії країн Центрально-Східної Європи Силабус

Історія світових цивілізацій Силабус

Викладання історії в зарубіжній школі  Силабус

Організація позакласної роботи з історії в школі  Силабус

Інтерактивні методи при вивченні історії в середній школі Силабус

Історія релігії в Україні Силабус

Цивілізації Сходу в добу середньовіччя Силабус

Історична демографія Центрально-Східної Європи Силабус

Етнодемографічний чинник в новій і новітній історії Силабус

Ісламський чинник у світовій і регіональній політиці Силабус

Усна історія: теорія і практика Силабус

Історичні умови становлення і трансформації Європейського Союзу Силабус

Історія Великої Британії і США Силабус

Українська державна ідея ХVІІ-ХVІІІ стСилабус

Історія Латинської Америки Силабус

Доктор філософії

Центрально-Східна Європа в системі лівого тоталітаризму: становлення, трансформації та крах комуністичних режимів Силабус

Теорія і практика «нової соціальної історії» в сучасній історіографії країн Європи та Америки Силабус

Проблема української національної меншини у суспільно-політичному житті ІІ Речі Посполитої Силабус

Центрально-Східна Європа в ХХ – на початку ХХІ ст. Силабус

Джерельна база історичних наукових досліджень середньовічної історії країн Європи Силабус

Усна історія: теорія і практика Силабус

Проблеми воєнної антропології в двох світових війнах Силабус