Category Archive: Без категорії

Засідання кафедри

17 листопада 2016 року, в четвер, о 13 15  відбудеться засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Стан виконання студентами 6 курсу ( 1.5 років навчання) магістерських робіт ( Звітують Корнієнко В., Новікова  О., Чайка І., Циганюк І., Табія І., Мазяр Н., Королюк О.)
 2. Стан навчально-методичного забезпечення спецкурсів та напрями його поліпшення ( Доповідає ст. викл. Юга О.А.)
 3. Про підготовку кафедри до зимової екзаменаційної сесії ( Доповідає проф. Степанков В.С.)
 4. Стан виконання студентами ІІ-ІІІ курсів курсових робіт ( Доповідає доц. Гуменюк А.О.)
 5. Проблеми організації самостійної й індивідуальної роботи студентів та засобі її діагностики ( Доповідає доц. Опря І.А.)
 6. Про якість та своєчасність ведення працівниками кафедри облікової документації ( Доповідає ст. викл. Верстюк В.В.)
 7. Звіти доц. Опрі І.А., ст. викл. Верстюка В.В. та асистента Теліги  А.А. про стан виконання ними дисертаційних робіт.
 8. Аналіз знань першокурсників й заходи щодо усунення виявлених у них прогалин ( Доповідають проф. Баженов Л.В., старший викл. Юга  О.А.)
 9. Затвердження екзаменаційних білетів.
 10. Різне.

Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 80-річчя Анатолія Копилова

12 вересня 2016 року в конференц-залі університету з ініціативи кафедри всесвітньої історії була проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистість у вимірі епохи (до 80-річчя від дня народження професора Анатолія Копилова)”. У її роботі брали участь науковці, викладачі та студенти історичного факультету нашого вишу, а також з Інституту історії України НАН України. 

Перед присутніми виступили з доповідями та спогадами декан  факультету, доцент В. Дубінський, доктори наук, професори В. Степанков, О. Лисенко (м. Київ), О. Завальнюк, А. Філінюк, С. Миронова та інші. В обговоренні взяли участь доктори наук, професори І. Конет і В. Газін. Була презентована також виставка наукових і навчально-методичних праць професора А. Копилова. За результатами роботи конференції буде підготовлена збірка наукових праць.

30 вересня 2016 року в Інституті історії України НАН України відбувся захист кандидатської дисертації старшого викладача кафедри всесвітньої історії ЮГИ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА.

Тема дисертації: “Політична еліта Речі Посполитої та “українська проблема”: пошук шляхів розв’язання (1648-перша половина 1659 рр.)”.

Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Степанков В.С.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

26 вересня о 1315  відбудеться засідання кафедри всесвітньої історії з таким порядком денним :

 1. Аналіз якості знань студентів з навчальних дисциплін кафедри стаціонарної та заочної форм навчання за літню екзаменаційну сесію та заходи для досягнення її поліпшення ( доповідає доц. Боровець І.І.)
 2. Про зміни до НМК відповідно до рекомендацій навально-методичного відділу ( Доповідає проф. Степанков В.С.)
 3. Профорієнтаційна робота кафедри та заходи по її поліпшенню  ( Доповідає декан Дубінський  В.А.)
 4. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів, навчальних програм та внесених до них доповнень і змін.
 5. Затвердження керівників курсових робіт з історії середніх віків, нової історії країн Європи та Америки.
 6. Затвердження тематики кваліфікаційних робіт, їх виконавців та наукових керівників.
 7. Різне.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

29 серпня о 1000  відбудеться засідання кафедри всесвітньої історії з таким порядком денним :

1.Про підсумки роботи кафедри за 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017 н.р. ( доповідає проф. Степанков  В.С.)

2.Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри на 2016-2017 н.р.

3.Затвердження плану роботи кафедри на 2016-2017 н.р.

4.Затвердження графіків проведення консультацій, контролю за самостійною роботою студентів, проведення індивідуальних занять.

5.Звіт ст. викладача Юги про навчально-методичну, наукову і громадську роботу і рекомендація Вченій раді його кандидатури, щодо обрання на посаду ст. викладача кафедри всесвітньої історії.

6.Різне

Засідання кафедри всесвітньої історії

20 березня 2015 року о 13.15 год. відбудеться засідання кафедри всесвітньої історії з таким порядком денним:

1. Підсумки проходження педагогічної практики студентів 4 курсу (Доповідає старший викладач Верстюк В.В.)

2. Про заходи кафедри у випадку виникнення надзвичайної ситуації (Доповідає професор Копилов С.А.)

3. Про проведення профорієнтаційної роботи викладачами кафедри (Доповідає доцент Дубінський В.А.)

4. Про наукові видання у 2015 році та проведення круглого столу “Ранньомодерна історія України: проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату” (Доповідає професор Степанков В.С.)

Засідання кафедри всесвітньої історії

24 лютого о 13.15 год. відбудеться засідання кафедри всесвітньої історії з таким порядком денним:

1. Обговорення тексту кандидатської дисертації Юги О.А. на тему “Еліта Речі Посполитої та “українська проблема” в 1648-1659 рр.”. Науковий керівник д.і.н., професор Степанков В.С.

2. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри всесвітньої історії Боровцю І.І.

3. Звіт студентів V-VI курсів про виконання ними дипломних і магістерських робіт.

4. Різне.

Завантаження...
X