Category Archive: Без категорії

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

10  жовтня 2017 року о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Звіти аспірантів про виконання ними навчальних планів ( доповідають : Бабюк Д.С., Чернявський А.С.Ю Мацьков О.М.,  Восковнюк Є.В., Гандзюк К.А., Омаров С.М.)
 2. Стан навчально-методичного забезпечення курсу « Новітня історія країн Європи та Америки» ( проф. Газін В.П., проф.. Копилов  С.А.)
 3. Стан відвідування занять студентами І курсу ( Доповідає доц. Гуменюк А.О.)
 4. Звіти магістрантів 2-го (VІ) курсу навчання про стан виконання кваліфікаційних робіт
 5. Шляхи поліпшення функціонування сайту кафедри ( доц. Опря І.А.)
 6. Інформація про виконання ухвал попередніх засідань кафедри ( доп. Степанков В.С.)
 7. Різне.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12  вересня 2017 року о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Аналіз якості знань студентів навчальних дисциплін кафедри на стаціонарній і заочній формі навчання за літню екзаменаційну сесію й пропозиції щодо її поліпшення ( доп. Боровець І.І.)
 2. Інформація викладачів кафедри про стан вдосконалення ними НКМЗД та їх розробку для нових навчальних дисциплін ( викладачі кафедри).
 3. Вдосконалення пакетів матеріалів для ректорських перевірок залишкових знань студентів з навчальних дисциплін ( доп. доц. Опря І. А.)
 4. Профорієнтаційна робота кафедри та заходи по її поліпшенню ( доп. доц. Дубінський В.А.)
 5. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедри.
 6. Затвердження тематики курсових робіт з навчальних дисциплін кафедри та наукових керівників їх виконання.
 7. Затвердження тематики бакалаврських і магістерських робіт, їх виконавців та наукових керівників.
 8. Різне

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

31 серпня 2017 року  о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

1.Про підсумки роботи кафедри за 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р. ( доповідає проф. Степанков  В.С.)

2.Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри на 2017-2018 н.р.

3.Затвердження плану роботи кафедри на 2017-2018 н.р.

4.Затвердження графіків проведення консультацій, контролю за самостійною роботою студентів, проведення індивідуальних занять.

5.Різне.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

         29 серпня 2017 року  о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Звіт доцента кафедри всесвітньої історії Гуменюка Анатолія Олексійовича про навчально-методичну, наукову і громадську роботу і рекомендація Вченій раді його кандидатури, щодо обрання на посаду доцента кафедри всесвітньої історії.
 2. Різне.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

19  квітня 2017 року , у середу, о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Звіти аспірантів кафедри про стан виконання ними навчальних планів.
 2. Стан проходження асистентської практики магістрантами (1 й 1.5 років навчання) (доп. ст. викл. Верстюк  В.В.)
 3. Стан НДРС у гуртках і проблемних групах, що функціонують на кафедрі (доп. доц. Опря І.А.)
 4. Звіти студентів 4 курсу стаціонару про стан виконання ними бакалаврських робіт.
 5. Проблеми профорієнтаційної роботи кафедри та шляхи поліпшення її якості (доп. проф. Степанков В.С.)
 6. Звіти професорів Баженова  Л.В., Газіна  В.П. та Степанкова В.С. про виконання ними планів науково-дослідної роботи.
 7. Різне.

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

9 лютого 2017 року, в четвер, о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Аналіз успішності студентів денної і заочної форм навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. та пропозиції щодо поліпшення її якісних показників ( доповідає доц. Дубінський В.А.)
 2. Стан розробки методичних порад студентам з організації самостійної роботи у вивченні навчальних дисциплін кафедри ( звітують викладачі кафедри).
 3. Про наслідки захисту магістерських робіт, які виконувалися на кафедрі та шляхи поліпшення якості їх виконання студентами ( доп. проф. Степанков  В.С.).
 4. Затвердження плану роботи кафедри на ІІ семестр 2016-2017 н.р.
 5. Затвердження графіків проведення індивідуальних занять, контролю за самостійною роботою студентів, проведення консультацій, взаємовідвідування занять.
 6. Визначення переможця кафедрального етапу конкурсу « Молодий викладач року».
 7.  Про стан виконання прийнятих ухвал на попередніх засіданнях кафедри.
 8. Різне.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

11 січня о 1000 відбулося засідання кафедри всесвітньої історії з таким порядком денним :

 1. Попередній захист магістерських робіт студентами 6 курсу ( 1.5 р. навчання ).
 2. Удосконалення самостійної роботи студентів та форм її контролю ( проф. Л.В.Баженов).
 3. Вивчення поза аудиторного бюджету часу в освітньому процесі підготовки фахівців з метою раціоналізації навчального навантаження студентів ( доц. І.І. Боровець).
 4. Звіти викладачів ( у письмовій формі)  за виконання індивідуальних планів роботи за І семестр 2015-2016 н.р.
 5. Про стан ведення навчальної документації викладачами кафедри ( проф.В.С.Степанков)
 6. Звіти студентів 4-5 курсів заочної форм навчання про стан виконання ними кваліфікаційних робіт.
 7. Різне.

Засідання кафедри

17 листопада 2016 року, в четвер, о 13 15  відбудеться засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Стан виконання студентами 6 курсу ( 1.5 років навчання) магістерських робіт ( Звітують Корнієнко В., Новікова  О., Чайка І., Циганюк І., Табія І., Мазяр Н., Королюк О.)
 2. Стан навчально-методичного забезпечення спецкурсів та напрями його поліпшення ( Доповідає ст. викл. Юга О.А.)
 3. Про підготовку кафедри до зимової екзаменаційної сесії ( Доповідає проф. Степанков В.С.)
 4. Стан виконання студентами ІІ-ІІІ курсів курсових робіт ( Доповідає доц. Гуменюк А.О.)
 5. Проблеми організації самостійної й індивідуальної роботи студентів та засобі її діагностики ( Доповідає доц. Опря І.А.)
 6. Про якість та своєчасність ведення працівниками кафедри облікової документації ( Доповідає ст. викл. Верстюк В.В.)
 7. Звіти доц. Опрі І.А., ст. викл. Верстюка В.В. та асистента Теліги  А.А. про стан виконання ними дисертаційних робіт.
 8. Аналіз знань першокурсників й заходи щодо усунення виявлених у них прогалин ( Доповідають проф. Баженов Л.В., старший викл. Юга  О.А.)
 9. Затвердження екзаменаційних білетів.
 10. Різне.

Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 80-річчя Анатолія Копилова

12 вересня 2016 року в конференц-залі університету з ініціативи кафедри всесвітньої історії була проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистість у вимірі епохи (до 80-річчя від дня народження професора Анатолія Копилова)”. У її роботі брали участь науковці, викладачі та студенти історичного факультету нашого вишу, а також з Інституту історії України НАН України. 

Перед присутніми виступили з доповідями та спогадами декан  факультету, доцент В. Дубінський, доктори наук, професори В. Степанков, О. Лисенко (м. Київ), О. Завальнюк, А. Філінюк, С. Миронова та інші. В обговоренні взяли участь доктори наук, професори І. Конет і В. Газін. Була презентована також виставка наукових і навчально-методичних праць професора А. Копилова. За результатами роботи конференції буде підготовлена збірка наукових праць.

30 вересня 2016 року в Інституті історії України НАН України відбувся захист кандидатської дисертації старшого викладача кафедри всесвітньої історії ЮГИ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА.

Тема дисертації: “Політична еліта Речі Посполитої та “українська проблема”: пошук шляхів розв’язання (1648-перша половина 1659 рр.)”.

Науковий керівник – професор, доктор історичних наук Степанков В.С.

Завантаження...
X