Профорієнтаційна робота в місті Хмельницькому

15 березня 2018 року в рамках проведення профорієнтаційної роботи серед випускників середньої школи викладачами факультету було відвідано 6 навчальних закладів м. Хмельницького. Серед них: Технологічний Багатопрофільний ліцей, НВО № 28, НВК № 4, НВК № 6, СЗОШ № 7 та ЗОШ № 14. Особливість зазначених установ позначається у тому, що в них учні старшої школи профілізовані на вивчення курсів історії. Перед присутніми вчителями та учнями виступили: декан історичного факультету, доцент В. Дубінський, д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії В. Степанков і д.і.н., завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін О. Федьков. У своїх виступах вони звернули увагу на історію університету та факультету, їх структуру, особливості освітнього процесу та специфіку підготовки фахівців на спеціальностях факультету. Крім того, викладачі акцентували увагу на організації та проведенні археологічної практики, здійсненні науково-дослідної роботи на факультеті, роботі ради студентського самоврядування тощо.  (more…)


Posted in Без категорії

Наукові читання до 80-річчя від дня народження професора Миколи Кукурудзяка

1 березня 2018 року на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулися наукові читання “Микола Кукурудзяк – науковець, викладач, людина” (до 80-річчя від дня народження).Зі вступним словом виступив ректор університету, доктор історичних наук, професор Сергій Копилов. Він розповів про становлення Миколи Кукурудзяка як педагога, професора в стінах історичного факультету нашого вишу та наголосив на важливості проведення таких заходів. (more…)


Posted in Без категорії

Викладачі історичного факультеу в Славутському ліцеї-інтернаті

7 грудня 2017 р. у Славутському обласному спеціалізованому ліцеї-інтернаті поглибленої підготовки учнів в галузі науки відбулось урочисте відкриття «Нобелівських днів», присвячених популяризації Нобелівського руху та розвитку наукових прагнень молоді. Уже третій рік поспіль у закладі цей захід розпочинається із «Нобелівських читань», на які запрошуються викладачі провідних навчальних закладів нашого краю.

Цього року на урочистості були запрошені й науковці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У складі делегації до Славути приїхали к.і.н., доцент кафедри історії України А. А. Заводовський, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії І. А. Опря, к.політ.н., асистент кафедри політології та соціології В. Г. Чабанов.

У рамках «Нобелівських читань» А. А. Заводовський виступив із доповіддю «Як стати нобелівським лауреатом». Після закінчення урочистої частини викладачі поінформували учнів про історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та історичного факультету, спеціальності, умови вступу та особливості вступної кампанії 2018 року, специфіку навчально-виховного процесу на факультеті та можливості проведення дозвілля.

Учні ліцею-інтернату отримали буклети про факультети університету, а в бібліотеку викладачі передали збірники наукових праць та іншу друковану продукцію.

Досягнуто домовленості про співпрацю між ліцеєм-інтернатом та історичним факультетом у навчально-науковій сфері. Директор ліцею-інтернату О. Я. Саприкіна висловила подяку ректору Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, д.і.н., професору С. А. Копилову за активну підтримку та популяризацію Нобелівського руху, тісну співпрацю та активну участь у ІІІ Нобелівських читаннях.


Posted in Без категорії

XV Подільська наукова історико-краєзнавча конференція

17 листопада в стінах Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розпочала роботу п’ятнадцята (ювілейна) історико-краєзнавча конференція із дослідження Подільського регіону, присвячена 100-річчю української революції 1917–1921 рр. та 100-річчю нашого навчального закладу.

Відповідальним за її проведення є доктор історичних наук, професор, академік УАІН, директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при К-ПНУ ім. І. Огієнка, член правління Національної спілки краєзнавців України Лев Васильович Баженов. Окрім нього до складу робочої президії (із числа викладачів нашого університету) ввійшли Степанков Валерій Степанович, Копилов Сергій Анатолійович та Завальнюк Олександр Михайлович.

На пленарному засіданні вдалося коротко ознайомитися з краєзнавчими виданнями, які були опубліковані в період 2014-2017рр. Відкрив форум ректор нашого університету Копилов С.А., який привітав гостей із Києва, Хмельницького, Вінниці, Дніпра, Тернополя, Житомира та інших міст. Організаційні моменти включали вступне слово Льва Васильовича Баженова, який говорив про важливість та необхідність розвитку краєзнавчої науки, нагородження подяками деяких спеціалістів за активну участь у дослідженні історії Поділля у всіх можливих сферах (зокрема, мистецькій). Він також вручив посвідчення ученим і науковцям від Національної спілки краєзнавців України.

Далі розпочали роботу наукові секції. Загалом конференція торкалася таких тем: «Українська національна революція 1917–1921 рр. і Поділля та Південно-Східна Волинь», «Етапи історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2017 рр.)», «Постаті краєзнавчого руху», «Проблеми теорії, методології, історіографії та джерелознавства в дослідженні регіону», «Аспекти історії краю від доби давнини до новітнього часу», «Видатні діячі в історії та культурі регіону», «Історія міст і сіл», «Інші аспекти археології, економіки, пам’яткознавства, архівознавства, музеєзнавства, методики викладання, військової справи, культури тощо на Поділлі і суміжних областях».

Наукові доповіді було опубліковано у збірнику матеріалів конференції, котрий надрукували до відкриття конференції та вручили всім учасникам.


Posted in Без категорії

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

10  жовтня 2017 року о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Звіти аспірантів про виконання ними навчальних планів ( доповідають : Бабюк Д.С., Чернявський А.С.Ю Мацьков О.М.,  Восковнюк Є.В., Гандзюк К.А., Омаров С.М.)
 2. Стан навчально-методичного забезпечення курсу « Новітня історія країн Європи та Америки» ( проф. Газін В.П., проф.. Копилов  С.А.)
 3. Стан відвідування занять студентами І курсу ( Доповідає доц. Гуменюк А.О.)
 4. Звіти магістрантів 2-го (VІ) курсу навчання про стан виконання кваліфікаційних робіт
 5. Шляхи поліпшення функціонування сайту кафедри ( доц. Опря І.А.)
 6. Інформація про виконання ухвал попередніх засідань кафедри ( доп. Степанков В.С.)
 7. Різне.

Posted in Без категорії

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12  вересня 2017 року о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Аналіз якості знань студентів навчальних дисциплін кафедри на стаціонарній і заочній формі навчання за літню екзаменаційну сесію й пропозиції щодо її поліпшення ( доп. Боровець І.І.)
 2. Інформація викладачів кафедри про стан вдосконалення ними НКМЗД та їх розробку для нових навчальних дисциплін ( викладачі кафедри).
 3. Вдосконалення пакетів матеріалів для ректорських перевірок залишкових знань студентів з навчальних дисциплін ( доп. доц. Опря І. А.)
 4. Профорієнтаційна робота кафедри та заходи по її поліпшенню ( доп. доц. Дубінський В.А.)
 5. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедри.
 6. Затвердження тематики курсових робіт з навчальних дисциплін кафедри та наукових керівників їх виконання.
 7. Затвердження тематики бакалаврських і магістерських робіт, їх виконавців та наукових керівників.
 8. Різне

Posted in Без категорії

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

31 серпня 2017 року  о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

1.Про підсумки роботи кафедри за 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р. ( доповідає проф. Степанков  В.С.)

2.Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри на 2017-2018 н.р.

3.Затвердження плану роботи кафедри на 2017-2018 н.р.

4.Затвердження графіків проведення консультацій, контролю за самостійною роботою студентів, проведення індивідуальних занять.

5.Різне.


Posted in Без категорії

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

         29 серпня 2017 року  о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Звіт доцента кафедри всесвітньої історії Гуменюка Анатолія Олексійовича про навчально-методичну, наукову і громадську роботу і рекомендація Вченій раді його кандидатури, щодо обрання на посаду доцента кафедри всесвітньої історії.
 2. Різне.

Posted in Без категорії

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

19  квітня 2017 року , у середу, о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Звіти аспірантів кафедри про стан виконання ними навчальних планів.
 2. Стан проходження асистентської практики магістрантами (1 й 1.5 років навчання) (доп. ст. викл. Верстюк  В.В.)
 3. Стан НДРС у гуртках і проблемних групах, що функціонують на кафедрі (доп. доц. Опря І.А.)
 4. Звіти студентів 4 курсу стаціонару про стан виконання ними бакалаврських робіт.
 5. Проблеми профорієнтаційної роботи кафедри та шляхи поліпшення її якості (доп. проф. Степанков В.С.)
 6. Звіти професорів Баженова  Л.В., Газіна  В.П. та Степанкова В.С. про виконання ними планів науково-дослідної роботи.
 7. Різне.

 


Posted in Без категорії

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

9 лютого 2017 року, в четвер, о 13 15  відбулося засідання кафедри з таким порядком денним:

 1. Аналіз успішності студентів денної і заочної форм навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. та пропозиції щодо поліпшення її якісних показників ( доповідає доц. Дубінський В.А.)
 2. Стан розробки методичних порад студентам з організації самостійної роботи у вивченні навчальних дисциплін кафедри ( звітують викладачі кафедри).
 3. Про наслідки захисту магістерських робіт, які виконувалися на кафедрі та шляхи поліпшення якості їх виконання студентами ( доп. проф. Степанков  В.С.).
 4. Затвердження плану роботи кафедри на ІІ семестр 2016-2017 н.р.
 5. Затвердження графіків проведення індивідуальних занять, контролю за самостійною роботою студентів, проведення консультацій, взаємовідвідування занять.
 6. Визначення переможця кафедрального етапу конкурсу « Молодий викладач року».
 7.  Про стан виконання прийнятих ухвал на попередніх засіданнях кафедри.
 8. Різне.

Posted in Без категорії