План роботи кафедри всесвітньої історії

                            План роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

                           Засідання № 1 від 31 серпня 2018 року

 1. Про підсумки роботи кафедри за 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р. (доповідає проф. Степанков  В.С.)
 2. Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри на 2018-2019 н.р.
 3. Затвердження плану роботи кафедри на 2018-2019 н.р.
 4. Затвердження графіків проведення консультацій, контролю за самостійною роботою студентів, проведення індивідуальних занять.
 5. Звіт аспіранта Гуцала В.А. про виправлені зауваження по дисертаційному дослідженню.

Засідання № 2   від  12  вересня 2018 року

 1. Аналіз якості знань студентів з навчальних дисциплін кафедри стаціонарної та заочної форм навчання за літню екзаменаційну сесію та заходи для досягнення її поліпшення (доповідає доц. Боровець І.І.)
 2. Про зміни до НМК відповідно до рекомендацій навально-методичного відділу (доповідає проф. Степанков В.С.)
 3. Профорієнтаційна робота кафедри та заходи по її поліпшенню  (доповідає декан Дубінський  В.А.)
 4. Про можливі зміни навчальних планів, персональна відповідальність за заповнення журналів, організацію профорієнтаційної роботи у школах області (доповідає проф. Степанков В.С.)
 5. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів, навчальних програм та внесених до них доповнень і змін.
 6. Затвердження керівників курсових робіт з історії середніх віків, нової історії країн Європи та Америки.
 7. Затвердження тематики кваліфікаційних робіт, їх виконавців та наукових керівників.
 8. Різне.

                       Засідання № 3 від 26  вересня 2018 року

 1. Звіт аспірантів про виконання запланованих видів роботи.
 2. Зміни в організації самостійної роботи ( доп. Сепанков  В.С.)
 3. Різне

                           Засідання № 4 від 10 жовтня 2018 року

 1. Звіти магістрантів 6 курсу (2 курс магістратури) про стан виконання кваліфікаційних робіт.
 2. Стан навчально-методичного забезпечення курсів «Методика викладання історичних дисциплін у ЗВО» та «Методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у ЗВО» (доп. проф. Степанков  В.С.)
 3. Використання системи «MOODLe» в освітньому процесі (доп. проф. Степанков В.С.).
 4. Інформація про виконання ухвал попередніх засідань кафедри (доп. проф. Степанков В.С.

 

                           Засідання № 5 від 6 листопада 2018 року

 1. Обговорення анотацій навчальних дисциплін вільного вибору студентів запропонованих навчально-педагогічними працівниками кафедри.
 2. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками кафедри й здобувачами вищої освіти.

Засідання № 6  від 14 листопада 2018 року

 1. Про підготовку кафедри до зимової екзаменаційної сесії  (доп. проф. Степанков  В.С.)
 2. Попередній захист магістерських робіт студентами 6 курсу.
 3. Звіти професорів Копилова С.А., Степанкова  В.С., Баженова  Л.В., Газіна  В.А. про стан виконання ними запланованих на 2018 рік видів науково-дослідної роботи.
 4. Стан виконання студентами ІІІ курсу курсових робіт з нової історії (доп. доц. Гуменюк А.О.)
 5. Навчально-методичне забезпечення курсів « Вступ до спеціальності» й « Основи наукових досліджень» (доп. проф. Баженов Л.В.)
 6. Затвердження екзаменаційних білетів.
 7. Різне.

                   Засідання  № 7  від 12 грудня 2018 року

 1. Підсумки науково- дослідної роботи членів кафедри за 2018 рік та шляхи її поліпшення.
 2. Затвердження плану науково-дослідної роботи членів кафедри на 2019 р.
 3. Про науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів й напрями її вдосконалення (доп. доц. Опря І.А.).
 4. Навчально-методичне забезпечення курсу « Методика викладання історії в школі» (доп. доц. Дубінський  В.А.)
 5. Організація проведення педагогічних практик на факультеті й шляхи її вдосконалення (доп. ст. викл. Верстюк  В.В.)
 6. Інформація про стан виконання ухвал попередніх засідань кафедри (доп. проф. Степанков В.С.).
 7. Різне.

                    Засідання № 8 від 16 січня 2019 року

 1. Стан виконання навчального навантаження й індивідуальних планів роботи за 1-й семестр 2018-2019 н.р. (звіти науково-педагогічних працівників).
 2. Стан ведення науково-педагогічними працівниками облікової документації й напрями її вдосконалення (доц. Боровець І.І.)
 3. Про роботу наукових гуртків і проблемних груп й шляхи поліпшення організації науково-дослідної роботи студентів (проф. Баженов Л.В.)
 4. Про шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання студентів факультету (проф. Газін В.П.)
 5. Про стан взаємовідвідування занять викладачами кафедри й використання його результатів в освітньому процесі (доп. доц. Дубінський  В.А.)
 6. Стан трудової дисципліни членів кафедри й заходи з її поліпшення (доп. проф. Степанков В.С.)
 7. Різне.