Дисципліни вільного вибору

Проблеми Української революції XVII ст.
Анотація Силабус
Джерела з історії національно-визвольних змагань середини XVII ст.
Анотація Силабус
Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення, боротьби за незалежність і впливу геополітичного фактору (1648-1657 рр.)
Анотація Силабус
Політична система Української держави середини XVII ст.
Анотація Силабус
Політична система Гетьманщини в середині XVII ст.
Анотація Силабус
Джерельна база вивчення гайдамацького руху
Анотація Силабус
Цінності європейської цивілізації
Анотація Силабус
Генеалогія провідних династій Європи
Анотація Силабус
Галицько-Волинська держава в історії країн Центрально-Східної Європи
Анотація Силабус
Історія світових цивілізацій Анотація Силабус
Викладання історії в зарубіжній школі Анотація Силабус
Організація позакласної роботи з історії в школі Анотація Силабус
Інтерактивні методи при вивченні історії в середній школі Анотація Силабус
Історія релігії в Україні Анотація Силабус
Цивілізації Сходу в добу середньовіччя Анотація Силабус
Історична демографія Центрально-Східної Європи Анотація Силабус
Етнодемографічний чинник в новій і новітній історії Анотація Силабус
Ісламський чинник у світовій і регіональній політиці Анотація Силабус
Усна історія: теорія і практика Анотація Силабус
Доктор філософії    
Центрально-Східна Європа в системі лівого тоталітаризму: становлення, трансформації та крах комуністичних режимів Анотація Силабус
Теорія і практика «нової соціальної історії» в сучасній історіографії країн Європи та Америки Анотація Силабус
Проблема української національної меншини у суспільно-політичному житті ІІ Речі Посполитої Анотація Силабус
Центрально-Східна Європа в ХХ – на початку ХХІ ст. Анотація Силабус
Джерельна база історичних наукових досліджень
середньовічної історії країн Європи
Анотація Силабус
Усна історія: теорія і практика Анотація Силабус
Проблеми воєнної антропології в двох світових війнах Анотація Силабус