Фрагмент навчально-методичного заняття з використанням об’ємних наочних посібників

9 листопада студенти першого курсу магістратури спеціальності 014 Середня освіта (Історія) відвідали виставку об’ємних наочних  посібників у навчальній лабораторії «Дидактика історії». Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Боровець І.І. провів фрагмент лекції навчальної дисципліни «Методика викладання історії в закладах освіти» на тему «Навчально-методична роль підручників та посібників в навчанні історії».

Студенти ознайомилися із матеріалами виставки, які відображають історичний розвиток у стародавній та середньовічний час (піраміди, храми Давнього Єгипту, Греції, Русі-України, поливна система шадуф, механізм пересування будівельних блоків, бойові колісниці, макети зброї різного гатунку, фортеці, облогові механізми, козацькі клейноди тощо).