Засідання кафедри

15 листопада 2023 року, у середу, о 13.30 відбулося засідання кафедри всесвітньої історії з таким порядком денним:
1. Про результати моніторингу ОПП, що забезпечує кафедра всесвітньої історії (доповідають доценти Опря І.А., Боровець І.І.)
2. Попередній захист магістрантами кваліфікаційних робіт (доповідають магістранти).
3. Про підготовку кафедри до зимової екзаменаційної сесії (доп. проф. Степанков В.С.)
4. Звіти викладачів кафедри про виконання ними запланованих на 2023 рік планів науково-дослідної роботи (доповідають викладачі кафедри).
5. Про перегляд освітньої програми спеціальності освітнього ступеня Магістр 014 Середня освіта (Історія).
6. Про стан проходження магістрантами ІІ курсу педпрактики у старших класах у ліцеях Кам’янця-Подільського (доп. керівники педпрактики).
7. Про наслідки рейтингу викладачів кафедри серед науково-педагогічних працівників університету за 2022-2023 н.р. та заходи щодо його поліпшення. Результати анкетування «Викладач очима студентів» (доп. проф. Степанков В.С.).
8. Затвердження екзаменаційних білетів.
9. Обговорення змісту кандидатської дисертації аспіранта Бабюка Дмитра «Фотографія в соціокультурному житті Кам’янця-Подільського (друга половина 50-х рр. ХІХ ст.- лютий 1917 р.). Становлення та етапи розвитку» (дисертант, науковий керівник, викладачі кафедри).
10. Інформація про стан виконання ухвал попередніх засідань кафедри (доп. проф. Степанков В.С.)
11. Рекомендація до друку 11-го випуску наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної і Східної Європи».