Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує навчальний процес на ОКР «бакалавр», «магістр» денної та заочної форми навчання.

 • Історія античності  – к.і.н., доц. Боровець І.І.
 • Вступ до спеціальності – к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Історія Стародавнього світу – к.і.н., доцент Опря І.А.
 • Основи наукових досліджень – к.і.н., доцент Опря І.А.
 • Палеографія та методика роботи з історичними текстами – к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Історія світових цивілізацій – к.і.н., доцент Опря І.А.
 • Історія середніх віків – к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Методика викладання суспільно-гуманітарних дисциплін – к.і.н., доцент Опря І.А.
 • Політична історія сучасного світу – к.і.н., доц. Опря І.А.
 • Нова і новітня історія країн Європи і Америки – к.і.н., доц. Опря І.А., к.і.н., доц. Боровець І.І.
 • Нова і новітня історія країн Азії і Африки – д.і.н., проф. Степанков В.С., к.і.н., доц. Опря  І.А.
 • Новітня історія країн Європи і Америки – д.і.н., проф. Копилов  С.А., к.і.н., доц. Боровець І.І.
 • Новітня історія країн Азії і Африки – к.і.н., доц. Дубінський В.А., к.і.н., ст. викл. Юга  О.А.
 • Методика викладання історії – к.і.н., доц. Дубінський В.А.
 • Методика викладання історії та правознавства- к.і.н., доц. Дубінський В.А.
 • Історична думка в Україні і світі – д.і.н., проф. Копилов  С.А.
 • Історіографія всесвітньої історії – д.і.н., проф. Копилов  С.А., ст. викл. Верстюк В.В.
 • Український політичний проект ХVІІ ст.: становлення інституту влади (європейський вимір) – д.і.н., проф. Смолій В.А.
 • Історична пам’ять як наукова і суспільна сфера – д.і.н., проф. Лисенко О.Є.
 • Усна історія: теорія і практика – д.і.н., проф. Лисенко О.Є.
 • Методика викладання історичних дисциплін в закладах освіти – д.і.н., проф. Степанков  В.С., к.і.н., доц. Опря  І.А.
 • Методика викладання історичних дисциплін в закладах вищої освіти – д.і.н., проф. Степанков  В.С.
 • Методика викладання соціально-політичних дисциплін в закладі вищої освіти – к.і.н., доцент Опря І.А.
 • Основні проблеми світового і українського джерелознавства та археографії – д.і.н., проф. Брехуненко В.А.
 • Теорія і практика “нової соціальної історії” в сучасній історіографії країн Європи та Америки – д.і.н., проф. Копилов С.А., к.і.н., доц. Боровець І.І.

Загальне керівництво педагогічною практикою – к.і.н., ст. викладач Юга О.А.