Тематика курсових робіт на 2020-2021 н.р.

ІІ КУРС

 1. Археологічні відкриття та дослідження доби античності на території Греції (90-ті рр. ХХ – 2020 рік).
 2. Повсякденне життя стародавніх єгиптян.
 3. Зороастризм, мітраїзм, маніхейство. Релігійні системи Стародавнього Ірану.
 4. Військова справа римлян у добу імперії.
 5. Державний лад та право Спарти.
 6. Троянська війна – міфи і реальність.
 7. Розвиток Карфагенської держави до військового зіткнення з Римом.
 8. Поеми «Ілліада» і «Одіссея»: дискусії в літературознавстві та історіографії.
 9. Грецька колонізація Північного Причорномор’я в добу античності: етапи розвитку та значення для Східної Європи.
 10. Становлення афінської рабовласницької демократії та вивчення і використання її досвіду в сучасних демократичних державах.
 11. Пелопоннеська війна, як одна з перших світових війн в добу античності.
 12. Археологічні відкриття та дослідження доби античності на території Італії (90-ті рр. ХХ ст. – 2020 рік).
 13. Етруська цивілізація в Італії: сучасний стан дослідження та пізнання.
 14. Боротьба за демократизацію державного устрою в Римській республіці наприкінці ІІ – 60-ті рр. І ст. до н.е.: етапи, досягнення та поразки.
 15. Військова реформа Гая Марія в Римській республіці: становлення професійної армії та її вплив на подальший соціально-економічний і політичний розвиток держави.
 16. Диктатура Луція Корнелія Сулли: шлях до громадянських війн та повалення Римської республіки.
 17. Диктатура Гая Юлія Цезаря: криза та агонія Римської республіки.
 18. Династія Антонінів: останні піднесення, розквіт  та великі завоювання Римської імперії.
 19. Поширення римської монети в українських землях IІ–V ст. н.е. та їх роль у середовищі черняхівської культури.
 20. Походи римських імперських військ в українські землі та проблема Траянових оборонних валів на Поділлі.
 21. Суспільний устрій германських племен напередодні «Великого переселення народів».
 22. Міфологія та релігія давніх германців.
 23. Розвиток військової справи у добу Столітньої війни.
 24. Повсякденне життя городян в добу пізнього середньовіччя.
 25. «Каролінгське відродження».
 26. Політичний розвиток норманських держав у Південній Італії.
 27. Зовнішня політика Візантії в добу правління Македонської династії.
 28. Проблема походження гуннів в історіографії.
 29. Суспільний лад франків у висвітленні «Салічної правди».
 30. Війни візантійського імператора Юстиніана за відновлення імперії.
 31. Війни Карла Великого зі слов’янами і аварами та їх наслідки.
 32. Розпад Франкської імперії та його історичне значення.
 33. Зміни у суспільно-становому устрої франків в добу Каролінгів.
 34. Аграрний розвиток і суспільний устрій англосаксів.
 35. Духовний світ норманів.
 36. Візантійські міста в добу раннього середньовіччя.
 37. Суспільно-політичний устрій Франції в добу перших Капетингів.
 38. Клюнійська реформа католицької церкви: суть і наслідки.
 39. Зародження комунального руху в містах Італії в VIII – ХІ ст.
 40. Північне Причорномор’я у зовнішній політиці Візантійської імперії в Х – на початку ХІ ст.
 41. Єретичні рухи за добу раннього середньовіччя.
 42. Внутрішня політика Юстиніана І та її результати для Візантії.
 43. Внутрішня і зовнішня політика Карла Мартелла.
 44. Особливості феодальних відносин у Каролінгській імперії.
 45. Соціально-політичний лад та адміністративний устрій Візантійської імперії.
 46. Християнська церква та її роль в житті візантійського суспільства.
 47. Іконоборчий рух: причини, перебіг та наслідки.
 48. Особливості політичного устрою Франції ІХ – ХІ ст.
 49. Італійська політика німецьких королів і утворення «Священної Римської імперії».
 50. Особливості релігійно-церковного життя в Західній Європі.
 51. Взаємовідносини папства з носіями світської влади.
 52. Організація ремесла в англійському середньовічному місті
 53. Релігійно-етичні погляди Яна Гуса
 54. Єретичні рухи в Західній Європі в XII – XV cт.
 55. Культура Англії XI – XIII ст.
 56. Культурне життя Франції XI – XIII ст.
 57. Середньовічне місто та його боротьба за самоврядування
 58. Розвиток військово-чернечих орденів у ХІІ-ХІІІ ст.
 59. Побут і традиції імператорського двору Візантії в ХІ ст.
 60. Суспільно-політичні погляди Фоми Аквінського
 61. Рицарство як соціокультурний феномен Середньовіччя
 62. Сакральний характер королівської влади в середньовіччі
 63. Англійське селянство ХІІІ-XIV ст. Повстання Уота Тайлера
 64. Повстання Дольчіно в Італії та єретичні рухи XIII – XIV ст.
 65. Громадянська війна в Англії та виникнення парламенту
 66. Правління Фрідріха II Штауфена і формування системи територіальних князівств в Німеччині
 67. Італійська політика Фрідріха I Барбароси та її наслідки
 68. «Золота булла» Карла IV: сутність та історична роль
 69. Правовий статус, організаційна структура та навчальний процес в середньовічних університетах
 70. Суспільно-політичні та релігійні погляди таборитів і чашників у Чехії
 71. Папство і організація першого хрестового походу
 72. Католицька церква та папство в роки Столітньої війни (1357 – 1453рр.).
 73. Військова справа Тевтонського ордену ХІІ – ХV ст.
 74. Грецькі міста-держави у Північному Причорномор’ї : організація влади та суспільства.
 75. Державний лад та право Стародавньої Спарти.
 76. Релігійно-політична реформа Аменхотепа ІV (Ехнатона).
 77. Імперія Цинь Шихуанді.
 78. Твори Геродота як джерело з історії Стародавнього Сходу.
 79. Культура Візантії.
 80. Культура Стародавньої Індії.
 81. Інквізиція в житті середньовічної Європи.
 82. Американський континент до 1492 р.
 83. Аттіла: історичний портрет.
 84. Статус та функції ката за доби Середньовіччя в країнах Західної Європі.
 85. Субудай-Багатур: історичний портрет.
 86. Військо Золотої Орди: організація, тактика, озброєння.
 87. Поява та еволюція вогнепальної зброї в Західній Європі в ХІІІ – XV ст.
 88. Тамерлан: історичний портрет.
 89. «Чорна смерть» середини XIV ст.: перша світова пандемія.
 90. Статус фрілансера за доби Середньовіччя в країнах Західної Європі.
 91. Князівство Феодоро в XV ст.

ІІІ КУРС

 1. Колоніальна політика голландських колонізаторів в Індонезії у XVII – першій половині ХІХ ст.
 2. Утворення імперії Моголів.
 3. Внутрішня політика Акбара.
 4. Повстання сиксів під проводом Гобінда.
 5. Особливості соціальної структури китайського суспільства XVI–XVIII ст.
 6. Хун Сюцюань та його вчення.
 7. Об’єднання Японії (друга половина XVI ст.).
 8. Економічний розвиток Японії в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.
 9. Внутрішня політика сулеймана Кануні.
 10. Тропікоафриканська цивілізація та її особливості (XVI–ХІХ ст.).
 11. Повстання махдістів у Судані.
 12. Причини іранської революції 1905-1911 рр.
 13. Молодотурецька революція та її наслідки.
 14. Політика «самопосилення» в Китаї та причини її краху.
 15. Бабідські повстання в Ірані.
 16. Османська імперія у 1453 – 1656 рр.
 17. Причини та наслідки Реформації та Контрреформації в Європі
 18. Німецька революція 1918-1919 рр. та її демократичні завоювання.
 19. Міжнародні відносини наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.
 20. Об’єднання Німеччини: передумови та політичні наслідки.
 21. Реформація у Європі: передумови, причини, наслідки.
 22. Піратство у посткласичну та ранньомодерну епоху.
 23. Зовнішня політика Англії під час революції 1640–1660 рр.
 24. Утвердження конституційної монархії в Англії: причини, етапи, особливості і наслідки.
 25. Економічна політика французьких урядів у роки Французької революції кінця XVIII ст.
 26. Наполеон Бонапарт: людина, політик, воєначальник.
 27. Зовнішня політика Франції під час Консульства та Першої імперії.
 28. «Кодекси» Наполеона Бонапарта та їх значення для розвитку правової системи Європи і Америки.
 29. Боротьба за парламентські реформи в 30-60-ті роки ХІХ ст. у Великобританії.
 30. Боротьба за об’єднання Німеччини.
 31. Особливості об’єднання Італії.
 32. Передумови, причини, хід і наслідки Громадянської війни в США 1861 – 1865 рр.
 33. Промисловий переворот та його особливості в США.
 34. Наполеонівські війни. Криза і занепад імперії у Франції (1799–1815 рр.).
 35. Міжнародні відносини в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.
 36. Зовнішня політика США в останній третині ХІХ ст.
 37. Зовнішня політика Великобританії наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.
 38. Зовнішня політика Німеччини в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.
 39. Створення Французької колоніальної імперії в Африці.
 40. Створення Британської колоніальної імперії в Африці.
 41. Зародження та становлення суфражистського руху в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
 42. Польське питання у контексті міжнародної ситуації в Європі ХІХ ст.
 43. Революційні події 1848–1852 рр. у Франції.
 44. Дипломатія Віденського конгресу 1814–1815 рр.
 45. Концепція Мітелльєвропи у зовнішній політиці Центральних держав в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
 46. Румунія у Першій світовій війні.
 47. Боснійська криза 1908-1909 рр.
 48. Зародження та становлення Лейбористської партії у Великій Британії.
 49. Чеський національно-політичний рух в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
 50. Фронтир в економічному та суспільно-політичному житті США ХІХ ст.
 51. Зовнішня політика США у першій половині ХІХ ст.
 52. Іспанія в період Першої світової війни.
 53. Російсько-американські відносини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
 54. Чехословацька державно-національна програма в роки Першої світової війни.
 55. Політична система австро-угорського дуалізму: концептуальна ідея та функціонування в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
 56. Створення Албанської держави.
 57. Політична система Липневої монархії у Франції.
 58. Внутрішньополітичний розвиток об’єднаного Італійського королівства в останній третині ХІХ ст.
 59. Російсько-сербські відносини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
 60. Зародження та становлення німецької соціал-демократії в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
 61. Ідея «громадської угоди» у становленні політичної системи США (70 – 90-ті рр. ХVІІІ ст.)
 62. Польське питання в наполеонівську добу (1799 – 1815 рр.).
 63. Католицьке питання в Англії у XVII ст.
 64. Пуританський рух в Англії у першій половині XVII ст.
 65. Сім’я і становище жінки у англійському суспільстві XVIII ст.
 66. Становище франко-канадців у британській Канаді в кінці XVIII –ХІХ ст.
 67. Англо – американська війна 1812 – 1814 рр.: причини, хід і наслідки.
 68. Іспанська армія у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
 69. Двір перших Тюдорів і нові тенденції в англійській культурі.
 70. Королівський двір Франції XVI ст. як явище французької ренесансної культури.    
 71. Побут французького дворянства  напередодні революції кінця ХVІІІ ст.
 72. Французькі колонії у Північній Америці ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст.: особливості формування і розвиток.
 73. Соціально – політичний зміст французького протестантизму ХVІІ ст.
 74. Англо-голандські війни у ХVІІ ст. та їх результати.
 75. Місце «Кодексів» Наполеона Бонапарта у розвитку правової системи Європи і Америки.
 76. Піратство у ранньомодерну епоху (ХVІ – ХVІІ ст.).