Силабуси навчальних дисциплін

Бакалавр

 1. Історія Стародавнього світу Завантажити
 2. Історія Стародавнього Сходу Завантажити
 3. Історія Греції і Риму Завантажити
 4. Основи наукових досліджень Завантажити
 5. Вступ до спеціальності Завантажити
 6. Політична історія зарубіжних країн Завантажити
 7. Історія середніх віків Завантажити
 8. Історія світових цивілізацій Завантажити
 9. Нова історія країн Європи та Америки (початок XVI століття – 1815 р.) Завантажити
 10. Нова історія країн Європи та Америки (1815-1918 рр.) Завантажити
 11. Нова історія країн Азії і Африки Завантажити
 12. Правова глобалізація і Україна Завантажити
 13. Історія зарубіжної культури Завантажити
 14. Українська держава в середині ХVІІ ст. Завантажити
 15. Проблеми  Української революції середини ХVІІ ст. Завантажити
 16. Методика викладання історії в зарубіжній школі Завантажити
 17. Методика викладання історії в школі Завантажити
 18. Методика викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Завантажити
 19. Новітня історія країн Європи і Америки (1918-1945 рр.) Завантажити
 20. Новітня історія країн Європи і Америки (1945 – до сьогодення) Завантажити
 21. Новітня історія країн Азії і Африки Завантажити
 22. Історія релігії в Україні Завантажити
 23. Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи та Америки Завантажити
 24. Політична система Гетьманщини середини XVII ст.  Завантажити

Магістр

 1. Політична свідомість української політичної еліти
 2. Міжнародні відносини сучасності
 3. Українська державна ідея ХVІІ-ХVІІІ ст. Завантажити
 4. Ранньомодерна Україна в сучасних західних інтерпретаціях
 5. Методика викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти Завантажити
 6. Методика викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у вищій школі
 7. Актуальні проблеми сучасної історії
 8. Український політичний проект ХVІІ ст.: становлення інституту влади (європейський аспект) Завантажити
 9. Україна в світовому інтеграційному процесі Завантажити
 10. Історична пам’ять як наукова і суспільна сфера
 11. Історіографія всесвітньої історії Завантажити
 12. Проблеми історії християнської церкви Завантажити

Доктор філософії

 1. Теорія і практика «нової соціальної історії» в сучасній історіографії країн Європи і Америки Завантажити