Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує навчальний процес на ОКР “бакалавр”, “магістр” спеціальностей “історія”, “політологія”, “архівознавство” денної та заочної форми навчання.

 • Вступ до спеціальності – д.і.н., професор  Баженов Л. В.
 • Історія стародавнього Сходу – д.і.н., професор Баженов Л. В.
 • Історія Греції. Історія Риму – д.і.н., професор Баженов Л. В.
 • Історія первісного суспільства – д.і.н., професор Баженов Л. В.
 • Основи наукових досліджень – д.і.н., професор Баженов Л. В., к.і.н., доценти Боровець І.І., Опря І.А., Гуменюк А.О.
 • Історія середніх віків – д.і.н. Головко О.Б., к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Нова історія країн Європи і Америки (І період) – к.і.н., доцент Гуменюк А.О.
 • Нова історія країн Європи і Америки (ІІ період) – к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Нова історія країн Азії і Африки – д.і.н., професор Степанков В.С., к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Історія зарубіжної культури – к.і.н., доцент Гуменюк А.О.
 • Проблеми Української революції XVII ст. – д.і.н., професор Степанков В.С., к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Українська держава в середині XVII ст. – д.і.н., професор Степанков В.С., к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Галицько-Волинська держава в історії країн Центрально-Східної Європи – д.і.н. Головко О.Б.
 • Методика викладання історії в школі – к.і.н., доцент Дубінський В.А., к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Методика викладання суспільно-гуманітарних дисциплін – к.і.н., ст. викл. Юга О.А.
 • Цінності європейської цивілізації – ст. викладач Юга О.А.
 • Історія світових цивілізацій – ст. викл. Верстюк В.В.
 • Новітня історія країн Європи та Америки (І ч.) – д.і.н., професор Копилов С.А., к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Новітня історія країн Європи та Америки (ІІ ч.) – д.і.н., професор Газін В.П., к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Новітня історія країн Азії та Африки – к.і.н., доцент Дубінський В.А.
 • Джерелознавство нової і новітньої історії – к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Методика викладання історичних дисциплін у ВНЗ – д.і.н., професор Степанков В.С., .і.н., доцент Опря І.А.
 • Історіографія всесвітньої історії – д.і.н., професор Копилов С.А., ст. викладач Верстюк В.В.
 • Проблеми міжнародних відносин сучасності – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Політичні системи зарубіжних країн – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Історична пам’ять як наукова та суспільна сфера – д.і.н., професор Лисенко О.Є.
 • Ранньомодерна історія України в сучасних західних інтерпретаціях – д.і.н., професор Брехуненко В.А.
 • Українська державна ідея XVII-XVIII ст. – д.і.н., професор Степанков В.С.
 • Україна у світовому інтеграційному процесі – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Зарубіжне архівознавство – к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Правова глобалізація і Україна – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Український політичний проект XVII ст.: становлення інституту влади (європейський вимір) – д.і.н., професор, академік Смолій В.А.
 • Політична свідомість української політичної еліти  (XVII-XVIII ст.) – д.і.н., професор Степанков В.С.,  к.і.н., доцент Боровець І.І.

Загальне керівництво педагогічною практикою – к.і.н., ст. викладач Юга О.А.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *