Кафедра забезпечує навчальний процес на ОКР “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” спеціальностей “історія”, “політологія”, “архівознавство” денної та заочної форми навчання.

ОКР “бакалавр” – “історія”

І курс

 • Вступ до спеціальності – д.і.н., професор  Баженов Л. В.
 • Історія стародавнього Сходу – д.і.н., професор Баженов Л. В.
 • Історія Греції. Історія Риму – д.і.н., професор Баженов Л. В.
 • Основи наукових досліджень – д.і.н., професор Баженов Л. В.

ІІ курс

 • Історія середніх віків – к.і.н., професор Опря А.В.
 • Історія країн Азії і Африки в середні віки – к.і.н., доцент Опря І.А.

ІІІ курс

 • Нова історія країн Європи і Америки (І період) – к.і.н., доцент Гуменюк А.О.
 • Нова історія країн Європи і Америки (ІІ період) – к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Нова історія країн Азії і Африки – д.і.н., професор Степанков В.С.
 • Історія зарубіжної культури – к.і.н., доцент Гуменюк А.О.
 • Джерела національно-визвольної боротьби українського народу – д.і.н., професор Мицик Ю.А.
 • Українська держава в середині XVII ст. – д.і.н., професор Степанков В.С.
 • Галицько-Волинська держава в історії країн Центрально-Східної Європи – д.і.н. Головко О.Б.
 • Методика викладання історії – к.і.н., доцент Дубінський В.А.
 • Методика викладання суспільно-гуманітарних дисциплін – к.і.н., доцент Дубінський В.А.
 • Цінності європейської цивілізації – ст. викладач Юга О.А.

IV курс

 • Історія Латинської Америки – к.і.н., доцент Опря І.А.
 • Новітня історія країн Європи та Америки (І ч.) – д.і.н., професор Копилов С.А.
 • Новітня історія країн Європи та Америки (ІІ ч.) – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Новітня історія країн Азії та Африки – к.і.н., доцент Дубінський В.А.
 • Джерелознавство нової і новітньої історії – к.і.н., доцент Боровець І.І.

V курс

 • Методологія історії – д.і.н., професор Степанков В.С.
 • Генеалогія – ст. викладач Юга О.А.
 • Історіографія всесвітньої історії – д.і.н., професор Копилов С.А., ст. викладач Верстюк В.В.
 • Проблеми міжнародних відносин сучасності – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Проблеми історії християнської церкви – к.і.н., професор Опря А.В.
 • Політичні системи зарубіжних країн – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Усна історія: теорія і практика – д.і.н., професор Лисенко О.Є.

VI курс

 • Методика викладання історичних дисциплін у ВНЗ – д.і.н., професор Степанков В.С.
 • Українська державна ідея XVII-XVIII ст. – д.і.н., професор Степанков В.С.
 • Україна у світовому інтеграційному процесі – д.і.н., професор Газін В.П.
 • Зарубіжне архівознавство – к.і.н., доцент Боровець І.І.
 • Історія православної церкви в новітній час – к.і.н., професор Опря А.В.

Загальне керівництво педагогічною практикою – ст. викладач Верстюк В.В.