С.А. Копилов НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ І АМЕРИКИ (1918-1945 рр.). Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів 4 курсу спеціальності 6.030300 – історія Завантажити

С.А. Копилов, В.В. Верстюк СВІТОВА ІСТОРІОГРАФІЯ НОВІТНЬОЇ ДОБИ Завантажити

С.А. Копилов ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО НОВОЇ І НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ І АМЕРИКИ Завантажити

С.А. Копилов ІСТОРІОГРАФІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Завантажити

 А.О. Копилов, О.А. Юга ГЕНЕАЛОГІЯ Завантажити

В.А. Дубінський МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ Завантажити

В.П. Газін УКРАЇНА І СВІТ Завантажити

В.А. Дубінський, С.Г. Вонсович НА ДОПОМОГУ ПЕРШОКУРСНИКУ Завантажити

В.П. Газін, С.А. Копилов НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 1918-1945 рр. Завантажити

В.П. Газін, С.А. Копилов НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 1945-2000 рр. Завантажити

В.С. Степанков, В.А. Дубінський, І.А. Опря НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ Завантажити

В.С. Степанков МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ Завантажити

В.С. Степанков ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XVII ст. (1648-1676 рр.) Завантажити

В.С. Степанков, В.А. Дубінський НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ Завантажити

В.С. Степанков, В.А. Дубінський НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ2 Завантажити

І.А. Опря ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ У СЕРЕДНІ ВІКИ Завантажити

І.І. Боровець НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ (1870-1918 рр.) Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІІ курсу Завантажити

ВСЕСВІТНЯ  ІСТОРІЯ МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять для студентів І курсу Завантажити

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ Методичні вказівки для студентів ІІ курсу історичного факультету Завантажити

А.В.Найчук, В.А.Дубінський ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМ-МАГІСТРАНТАМ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  (Спеціальність 8.030301 „Історія”; 8.040301 „Політологія”) Завантажити

І. Боровець НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 1870-1918 рр. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (Практикум) Завантажити