Електрона бібліотека

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць (випуск 6) Завантажити

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць (випуск 5) Завантажити

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць (випуск 4) Завантажити

Середні віки (І частина) Завантажити

Широкорад А.Б.  Русь и Литва Завантажити

Широкорад А.Б.  Русь и Орда Завантажити

Черкас Б.  Західні володіння  Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста (XIII–XIV ст.) Завантажити

Феннел Д. Кризис средневековой Руси 1200-1304 Завантажити

Степаненко В.П. Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071-1176) Завантажити

Морозова Л.Е. Смутное время начала XVII века в сочинениях русских современников Завантажити

Краткая история Венгрии Завантажити

Скрипник Г. Мистецтво первісної доби  та стародавнього світу Завантажити

Джонатан Райли-Смит История крестовых походов Завантажити

История Европы (Средневековая Европа, Т.2) Завантажити

Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.) Завантажити

Гуревич А.Я.  Исторический синтез и Школа “Анналов” Завантажити

Греков И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже ХIV-ХV  вв.) Завантажити

Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда (очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в ХIII-ХIV вв.) (1941) Завантажити

Вязигин А. История папства в ХІ веке Завантажити

Войтович Л. Формування кримськотатарського народу Завантажити

Бубенок О.Б. Аланы-Асы в Золотой Орде (XIII-XV вв.) Завантажити

Барбашев А. Витов и его политика до Грюнвальдской битвы (1410 г.) Завантажити

Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа ХII-XVII веков Завантажити

Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей Завантажити

Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны  украинского народа 1648-1654 гг. (1983) Завантажити

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории освободительной войны  украинского народа 1648-1654 гг. Завантажити

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории освободительной войны  украинского народа 1648-1654 гг. Завантажити

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI—XVII вв. Завантажити

Мицик Ю. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ Завантажити

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності Завантажити

Арон Р. Избранное. Измерения исторического сознания Завантажити

Бердинских В. Ремесло историка в России Завантажити

Блок М. Апология истории Завантажити

Вазюлин В.А. Логика истории. Вопросы теории и методологии Завантажити

Гобозов И.А. Введение в философию истории Завантажити

Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов” Завантажити

Доманска Э. Философия истории после постмодернизма Завантажити

Парфенов И. Д. Методология исторической науки Завантажити 

Смоленский Н.И. Теория и методология истории Завантажити

Коломийцев В.Ф. Методология истории Завантажити

Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории Завантажити

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории Завантажити

Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях Завантажити

Панарин А.С. Философия истории Завантажити

Румянцева М.Ф. Теория истории Завантажити

Семенов Ю.И. Философия истории Завантажити

Смоленский Н.И. Теория и методология истории Завантажити

Февр Л. Бои за историю Завантажити

Феллер В. Введение в историческую антропологию Завантажити

Шпан О. Философия истории Завантажити

Иоан-Аурел Поп, Иоан Болован История Румынии  Завантажити

Данилов С.Ю. История Канады Завантажити

Кеннет О. Морган (ред.). История Великобритании Завантажити

Історія дипломатії ІІІ курс Завантажити

Історіографічні дослідження в Україні Завантажити

 Палієнко М. « К І Е В С К А Я  С Т А Р И Н А » Завантажити

“Літопис Самовидця” Завантажити

Мыцык Ю. А. Анализ документов… Завантажити

НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ Завантажити

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории Завантажити

ХРЕСТОМАТИЯ по истории Нового времени стран Европы и Америки. Международные отношения в 1815-1918 гг. Завантажити