Електрона бібліотека

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць (випуск 4) Завантажити

Середні віки (І частина) Завантажити

Широкорад А.Б.  Русь и Литва Завантажити

Широкорад А.Б.  Русь и Орда Завантажити

Черкас Б.  Західні володіння  Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста (XIII–XIV ст.) Завантажити

Феннел Д. Кризис средневековой Руси 1200-1304 Завантажити

Степаненко В.П. Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071-1176) Завантажити

Морозова Л.Е. Смутное время начала XVII века в сочинениях русских современников Завантажити

Краткая история Венгрии Завантажити

Скрипник Г. Мистецтво первісної доби  та стародавнього світу Завантажити

Джонатан Райли-Смит История крестовых походов Завантажити

История Европы (Средневековая Европа, Т.2) Завантажити

Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.) Завантажити

Гуревич А.Я.  Исторический синтез и Школа “Анналов” Завантажити

Греков И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже ХIV-ХV  вв.) Завантажити

Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда (очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в ХIII-ХIV вв.) (1941) Завантажити

Вязигин А. История папства в ХІ веке Завантажити

Войтович Л. Формування кримськотатарського народу Завантажити

Бубенок О.Б. Аланы-Асы в Золотой Орде (XIII-XV вв.) Завантажити

Барбашев А. Витов и его политика до Грюнвальдской битвы (1410 г.) Завантажити

Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа ХII-XVII веков Завантажити

Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей Завантажити

Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны  украинского народа 1648-1654 гг. (1983) Завантажити

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории освободительной войны  украинского народа 1648-1654 гг. Завантажити

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории освободительной войны  украинского народа 1648-1654 гг. Завантажити

Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI—XVII вв. Завантажити

Мицик Ю. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ Завантажити

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності Завантажити

Арон Р. Избранное. Измерения исторического сознания Завантажити

Бердинских В. Ремесло историка в России Завантажити

Блок М. Апология истории Завантажити

Вазюлин В.А. Логика истории. Вопросы теории и методологии Завантажити

Гобозов И.А. Введение в философию истории Завантажити

Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов” Завантажити

Доманска Э. Философия истории после постмодернизма Завантажити

Парфенов И. Д. Методология исторической науки Завантажити 

Смоленский Н.И. Теория и методология истории Завантажити

Коломийцев В.Ф. Методология истории Завантажити

Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории Завантажити

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории Завантажити

Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях Завантажити

Панарин А.С. Философия истории Завантажити

Румянцева М.Ф. Теория истории Завантажити

Семенов Ю.И. Философия истории Завантажити

Смоленский Н.И. Теория и методология истории Завантажити

Февр Л. Бои за историю Завантажити

Феллер В. Введение в историческую антропологию Завантажити

Шпан О. Философия истории Завантажити

Иоан-Аурел Поп, Иоан Болован История Румынии  Завантажити

Данилов С.Ю. История Канады Завантажити

Кеннет О. Морган (ред.). История Великобритании Завантажити

Історія дипломатії ІІІ курс Завантажити

Історіографічні дослідження в Україні Завантажити

 Палієнко М. « К І Е В С К А Я  С Т А Р И Н А » Завантажити

“Літопис Самовидця” Завантажити

Мыцык Ю. А. Анализ документов… Завантажити

НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ Завантажити

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории Завантажити

ХРЕСТОМАТИЯ по истории Нового времени стран Европы и Америки. Международные отношения в 1815-1918 гг. Завантажити

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *