УХВАЛА кафедри всесвітньої історії від 18 травня 2020 року з питання «Підготовка кафедри до проведення літньої екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання»

  1. Усім викладачам кафедри обов’язково ґрунтовно вивчити зміст «Рекомендацій МОН України щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційної технології навчання» та «Рекомендацій для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 14 травня 2020 р.».
  2. Усім викладачам кафедри уважно перевірити по журналам завершеність вичитки лекцій і проведення семінарських, практичних і лабораторних занять, а також стан поточної атестації студентів.
  3. У завершені підготовки до екзамену уникайте формулювання в екзаменаційних білетах питань, відповіді до яких можна віднайти в інтернеті, вони мають носити творчий характер.
  4. Кожен викладач має право обирати різні формати проведення підсумкового семестрового контролю. Відповідно до пункту 3.3. «Рекомендації МОН України щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційної технології навчання» у разі «якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно визначити рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни результатів навчання, допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен (залік) шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку». Конкретні умови реалізації цього пункту будуть ухвалені Вченою радою університету 4 червня 2020 року, а відтак можуть використовуватися викладачами кафедри тільки з 5 червня!
  5. Обов’язково надавати право студентам вибору форм підсумкового оцінювання: або на основі традиційного іспиту, або на основі семестрових оцінок.
  6. Обов’язково пояснити студентам особливості обраної форми проведення екзамену.
  7. Усім викладачам кафедри обов’язково дотримуватися критеріїв академічної доброчесності, проявляти максимум поваги до особистості студента і максимум об’єктивності в оцінюванні його знань.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *