Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження

Усередині червня 2019 року побачила світ монографія Ірини Паур, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, завідувача Музею історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка “Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження”Співавтором видання став ректор університету, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Сергій Копилов.

Унікальність монографії полягає у тому, що в ній автори дослідили поштову листівку, як зображальне джерело при вивченні історико-топографічної структури міста Кам’янця-Подільського кінця XIX – початку ХХ століття. Акцентується увага на комунікативній, інформативній, освітній, виховній, естетичній функціях поштівок як своєрідного феномену міської субкультури, завдяки чому зростала їх популярність серед освічених верств населення. У роботі окреслено етапи еволюції видової поштової листівки в Україні, схарактеризовано її типологічні особливості, виявлено й проаналізовано основні серії відкритих ілюстрованих листів. Невід’ємним елементом цієї монографії є зібрання зразків поштових листівок, які вміщено в додатках. Саме на цих 85-ти сторінках автори зібрали справжню колекцію поштівок із Кам’янця, що відповідно є надзвичайно цінним для істориків, краєзнавців, колекціонерів тощо.

Рецензентами видання стали відомі в Україні та далеко за її межами вчені-історики Я.С. Калакура, доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та О.О. Ковалевська, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *