УХВАЛА кафедри всесвітньої історії від 18 травня 2020 року з питання «Підготовка кафедри до проведення літньої екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання»

 1. Усім викладачам кафедри обов’язково ґрунтовно вивчити зміст «Рекомендацій МОН України щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційної технології навчання» та «Рекомендацій для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 14 травня 2020 р.».
 2. Усім викладачам кафедри уважно перевірити по журналам завершеність вичитки лекцій і проведення семінарських, практичних і лабораторних занять, а також стан поточної атестації студентів. Продовжити читання

До уваги студентів ІІ і ІІІ курсу історичного факультету денної форми навчання!

Захист курсових робіт, що виконуються по кафедрі всесвітньої історії, відбудеться 28 травня 2020 року.

Для студентів ІІ курсу комісія у складі: д.і.н. професора Баженова  Л.В., к.і.н., ст. викладача Юги  О.А.

Для студентів ІІІ курсу комісія у складі: к.і.н., доцента  Опрі  І.А., к.і.н., доцента Боровця  І.І., к.і.н., доцента Гуменюка  А.О.

Науково-методичний семінар

28 жовтня 2019 р. на базі управління освіти, молоді та спорту об’єднаної територіальної громади – Чемеровецька селищна рада відбувся науково-методичний семінар “Актуальні питання викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у закладі середньої освіти: зміст, проблеми та перспективи”. Продовжити читання

VI Міжнародна наукова конференція з литуаністики

18 вересня 2019 року з ініціативи Інституту історії України НАН України (директор – В.А. Смолій, д.і.н., професор, академік НАН України) та за підтримки історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розпочала роботу VI Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV- XVIII ст.: політичні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загально-європейському вимірі». У її роботі брали участь науковці з Інституту історії України, провідних закладів вищої освіти України (Київ, Львів, Миколаїв, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Дніпро, Остріг) та їх колеги з Англії, Литви, Білорусі та Молдови. Продовжити читання

Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження

Усередині червня 2019 року побачила світ монографія Ірини Паур, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, завідувача Музею історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка “Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження”Співавтором видання став ректор університету, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Сергій Копилов. Продовжити читання

Історія в дзеркалі журналістики

Вийшов друком збірник статей “Історія в дзеркалі журналістики” автором якого є Володимир Прокопович Газін, доктор історичних наук, професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У збірнику поміщено статті, які свого часу (у 2004-2019 рр.) були надруковані в інформаційно-аналітичному тижневику “Дзеркало тижня. Україна” (до 2011 р. ­ “Дзеркало тижня”). Продовжити читання

Збірник наукових праць “Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи”

Побачив світ черговий збірник наукових праць “Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи”, укладачами якого стала редакційна колегія на чолі з Валерієм Степанковим (академік УАІН, доктор історичних наук, професор). Рецензенти видання – Віктор Брехуненко (доктор історичних наук, професор, м. Київ) та Руслан Постоловський ( кандидат історичних наук, професор, м. Рівне).

Сьомий випуск збірника присвячений 80-річчю від дня народження професора Миколи Кукурудзяка (доктор історичних наук, професор, колишній завідувач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 1984-1999), тому тут уміщено ряд статей його колег та учнів, що висвітлюють різні аспекти життєвого і науково-педагогічного шляху вченого та розкрито тематику його наукових досліджень. Продовжити читання

Засідання №1 від 27 серпня 2019 року

 1. Звіт ст. викл., канд. іст. наук Юги О.А. про навчально-методичну, наукову й громадську роботу упродовж 2016 – 2019 рр. й рекомендація Вченій раді факультету його кандидатури щодо обрання на посаду старшого викладача кафедри.
 2. Про завдання кафедри на 2019 – 2020 н.р. (доповідає проф. Степанков В.С.).
 3. Затвердження плану роботи кафедри на перший семестр 2019 – 2020 н.р.
 4. Запровадження графіків проведення консультацій та індивідуальних занять, контролю за самостійною роботою студентів тощо.
 5. Різне.

Засідання № 14 від 15 травня 2019 року

 1. Попередній захист  бакалаврських  робіт  студентами 4 курсу.
 2. Про підготовку  кафедри до літньої  екзаменаційної  сесії (проф. Степанков  В.С.)
 3. Результати рейтингового  оцінювання  діяльності  викладачів  кафедри та їх затвердження (викладачі  кафедри)
 4. Обговорення відкритої  лекції  доц. Боровця І.І. з навчальної  дисципліни «Нова  історія  країн  Європи і Америки».
 5. Шляхи поліпшення  стану НДРС у гуртках і проблемних  групах (доц. Боровець І.І.)
 6. Затвердження екзаменаційних  білетів.
 7. Різне.

Засідання № 13 від 17 квітня 2019 року

 1. Інформація викладачів  кафедри про використання ними  системи «Мoodle» в освітньому  процесі (викладачі  кафедри).
 2. Стан навчально-методичного  забезпечення  курсів «Нова історія  країн  Європи й Америки» (доц. Боровець І.І.) та «Новітня  історія  країн  Європи й Америки ( проф. Газін  В.П.)
 3. Про стан успішності  студентів 4 курсу з навчальних  дисциплін  кафедри (доц. Дубінський  В.А.)
 4. Звіти доц. Боровця І. та ст. викл. Юги О.А. про стан  виконання  планів  написання  докторських  дисертацій.
 5. Стан проходження  практики магістрантами   1-го  року  навчання (ст. викл.  Верстюк В.В.).
 6. Різне.