Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження

Усередині червня 2019 року побачила світ монографія Ірини Паур, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, завідувача Музею історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка “Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження”Співавтором видання став ректор університету, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Сергій Копилов. Продовжити читання

Історія в дзеркалі журналістики

Вийшов друком збірник статей “Історія в дзеркалі журналістики” автором якого є Володимир Прокопович Газін, доктор історичних наук, професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У збірнику поміщено статті, які свого часу (у 2004-2019 рр.) були надруковані в інформаційно-аналітичному тижневику “Дзеркало тижня. Україна” (до 2011 р. ­ “Дзеркало тижня”). Продовжити читання

Збірник наукових праць “Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи”

Побачив світ черговий збірник наукових праць “Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи”, укладачами якого стала редакційна колегія на чолі з Валерієм Степанковим (академік УАІН, доктор історичних наук, професор). Рецензенти видання – Віктор Брехуненко (доктор історичних наук, професор, м. Київ) та Руслан Постоловський ( кандидат історичних наук, професор, м. Рівне).

Сьомий випуск збірника присвячений 80-річчю від дня народження професора Миколи Кукурудзяка (доктор історичних наук, професор, колишній завідувач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 1984-1999), тому тут уміщено ряд статей його колег та учнів, що висвітлюють різні аспекти життєвого і науково-педагогічного шляху вченого та розкрито тематику його наукових досліджень. Продовжити читання

Засідання №1 від 27 серпня 2019 року

 1. Звіт ст. викл., канд. іст. наук Юги О.А. про навчально-методичну, наукову й громадську роботу упродовж 2016 – 2019 рр. й рекомендація Вченій раді факультету його кандидатури щодо обрання на посаду старшого викладача кафедри.
 2. Про завдання кафедри на 2019 – 2020 н.р. (доповідає проф. Степанков В.С.).
 3. Затвердження плану роботи кафедри на перший семестр 2019 – 2020 н.р.
 4. Запровадження графіків проведення консультацій та індивідуальних занять, контролю за самостійною роботою студентів тощо.
 5. Різне.

Засідання № 14 від 15 травня 2019 року

 1. Попередній захист  бакалаврських  робіт  студентами 4 курсу.
 2. Про підготовку  кафедри до літньої  екзаменаційної  сесії (проф. Степанков  В.С.)
 3. Результати рейтингового  оцінювання  діяльності  викладачів  кафедри та їх затвердження (викладачі  кафедри)
 4. Обговорення відкритої  лекції  доц. Боровця І.І. з навчальної  дисципліни «Нова  історія  країн  Європи і Америки».
 5. Шляхи поліпшення  стану НДРС у гуртках і проблемних  групах (доц. Боровець І.І.)
 6. Затвердження екзаменаційних  білетів.
 7. Різне.

Засідання № 13 від 17 квітня 2019 року

 1. Інформація викладачів  кафедри про використання ними  системи «Мoodle» в освітньому  процесі (викладачі  кафедри).
 2. Стан навчально-методичного  забезпечення  курсів «Нова історія  країн  Європи й Америки» (доц. Боровець І.І.) та «Новітня  історія  країн  Європи й Америки ( проф. Газін  В.П.)
 3. Про стан успішності  студентів 4 курсу з навчальних  дисциплін  кафедри (доц. Дубінський  В.А.)
 4. Звіти доц. Боровця І. та ст. викл. Юги О.А. про стан  виконання  планів  написання  докторських  дисертацій.
 5. Стан проходження  практики магістрантами   1-го  року  навчання (ст. викл.  Верстюк В.В.).
 6. Різне.

Засідання № 12 від 13 березня 2019 року

1.Звіти студентів 4 курсу про стан виконання бакалаврських  робіт.

2.Звіт магістрантів про стан виконання  ними  дипломних  робіт.

3.Стан  виконавчої  дисципліни  членів  кафедри й заходи для її поліпшення (проф. Степанков  В.С.)

4.Про рейтингове оцінювання  науково-педагогічних  працівників і кафедри у 2018-2019 н.р. (проф.Степанков  В.С.)

5.Наслідки  проходження педпрактики  студентами  4 курсу (доп. ст. викл. Верстюк  В.В.)

6.Звіти  доцентів  Опрі І.А. й доцента Дубінського В.А. про стан виконання  ними планів з написання  докторських   дисертацій.

7.Обговорення  тексту  лекції  доцента І.Боровця з нової  історії країн  Європи і Америки (2 частина)

8.Про виконання  прийнятих  ухвал на попередніх  засіданнях кафедри (доп. проф. Степанков  В.С.)

Засідання № 10 від 13 лютого 2019 року

 1. Стан ведення науково-педагогічними працівниками облікової документації й напрями її вдосконалення (доц. Боровець І.І.)
 2. Стан проходження педпрактики студентами 4 курсу (доп. ст. викл. Верстюк В.В.)
 3. Проблеми вдосконалення комплексів начально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до вимог навчально-методичного відділу (Степанков В.С.)
 4. Про роботу наукових гуртків і проблемних груп й шляхи поліпшення організації науково-дослідної роботи студентів (проф. Баженов Л.В.)
 5. Про стан взаємовідвідування занять викладачами кафедри й використання його результатів в освітньому процесі (доп. доц. Дубінський  В.А.)
 6. Затвердження тематики спецкурсів і спецсемінарів (проф. Степанков В.С.)

Засідання № 9 від 10 січня 2019 року

 1. Стан виконання навчального навантаження й індивідуальних планів роботи за 1-й семестр 2018-2019 н.р. (звіти науково-педагогічних працівників).
 2. Аналіз успішності  студентів денної і заочної  форм  навчання за підсумками зимової  екзаменаційної  сесії 2018-2019 н.р. та пропозиції щодо поліпшення навчального аспекту освітньої діяльності  кафедри на ІІ семестр 2018-2019 (доп. доц. Дубінський  В.А.)
 3. Проблема збереження контингенту студентів факультету й заходи кафедри для її розв’язання (доп. проф. Степанков  В.С.)
 4. Про наслідки захисту магістерських  робіт, які виконувалися  на  кафедрі й шляхи поліпшення якості іх виконання (проф. Баженов  Л.В.)
 5. Затвердження плану  роботи  кафедри на ІІ семестр 2018-2019 н.р.
 6. Затвердження графіків проведення індивідуальних  занять, консультацій, контролю за самостійною роботою студентів, взаємовідвідування  занять.