Дисципліни вільного вибору студентів

ПЕРЕЛІК
навчальних дисциплін вільного вибору студентів історичного факультету
на 2018-2019 навчальний рік

Освітній ступінь “бакалавр”

Освітній ступінь “магістр”