Наукові читання до 80-річчя від дня народження професора Миколи Кукурудзяка

1 березня 2018 року на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулися наукові читання “Микола Кукурудзяк – науковець, викладач, людина” (до 80-річчя від дня народження).Зі вступним словом виступив ректор університету, доктор історичних наук, професор Сергій Копилов. Він розповів про становлення Миколи Кукурудзяка як педагога, професора в стінах історичного факультету нашого вишу та наголосив на важливості проведення таких заходів.

У доповіді Валерія Степанкова, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії, йшлося про особу та риси характеру Миколи Григоровича й про те, як вони впливали на його науково-педагогічну спадщину.

Про організаторський та педагогічний потенціал професора Кукурудзяка в підготовці фахівців на історичному факультеті розповів доктор історичних наук, професор кафедри історії України Олександр Завальнюк. Він зауважив, що людина, яка стільки часу прожила в науці, достойна найвищої похвали: «…коли мене було обрано деканом історичного факультету, я намагався активізувати роботу кафедр завдяки Миколові Кукурудзяку, Миколові Петрову, Іонові Винокуру, котрі спряли роботі факультету як цілісного механізму. Найкраще справи йшли в Кукурудзяка. Здебільшого саме він лідирував. Працювати з ним було приємно, навіть, коли він висловлював незгоду з позицією деканату, але нам швидко вдавалося досягти компромісу».

У виступі доктора історичних наук, доцента, завідувача кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Олександр Федьков охарактеризував наукову спадщину Миколи Кукурудзяка: «…наукова спадщина Миколи Григоровича була предметом вивчення Лева Баженова, Валерія Степанкова та інших учених. Насамперед варто сказати, що робота в Чернівецькому університеті стала його досвідом, який допоміг у науково-педагогічній діяльності в Кам’янець-Подільському інституті. Провідна тема Кукурудзяка мала назву «Робітничий рух у Правобережній Україні др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.» Результати цих досліджень не втратили актуальності й сьогодні. Також він описував історію міст та досліджував розвиток промисловості Буковини. Особливо його цікавило місто Чернівці. Не оминув і Поділля.»

Своїми спогадами також поділилися колеги Миколи Григоровича. Так, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітної історії, директор Центру дослідження історії Поділля Лев Баженов розповів, як після переведення на роботу до Кам’янця всі визнали його авторитет: «Він завжди допомагав як студентам, так і молодим викладачам. Завжди допомагав мені в нелегкій роботі декана. Коли треба, міг покритикувати та подискутувати. Також із заснуванням Центру дослідження історії Поділля він виступив співорганізатором, а пізніше був редактором збірників Подільських історико-краєзнавчих конференцій. Першого ж року він опублікував книгу про село Кременчуки Красилівського району. Микола Григорович був гарним шахістом, не любив програвати».

Про принциповість, активність та непоблажливість Кукурудзяка розповів Анатолій Філінюк. «…я один із небагатьох учнів Миколи Григоровича. Статний та інтелігентний. Для мене він був і є важливим життєвим орієнтиром. Навіть під час студентської практики в колгоспах він не цурався нам допомагати. Ми його боялися, бо від старших курсів чули, що він попуску не дасть. Але вже після іспиту зрозуміли: в ньому є невичерпний ресурс батьківської турботи».

На заході були присутні дружина Миколи Григоровича та його доньки. Активними учасниками стали студенти IV курсу спеціальності “Історія” та магістранти. Наприкінці завідувач відділу рідкісних видань Надія Крючкова презентувала виставку наукових і навчально-методичних праць професора М. Кукурудзяка. За результатами наукових читань буде підготовлений спеціальний черговий випуск збірника “Проблеми країн Центральної і Східної Європи”, який буде надрукований до кінця 2018 р.


Posted in Без категорії