XV Подільська наукова історико-краєзнавча конференція

17 листопада в стінах Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розпочала роботу п’ятнадцята (ювілейна) історико-краєзнавча конференція із дослідження Подільського регіону, присвячена 100-річчю української революції 1917–1921 рр. та 100-річчю нашого навчального закладу.

Відповідальним за її проведення є доктор історичних наук, професор, академік УАІН, директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при К-ПНУ ім. І. Огієнка, член правління Національної спілки краєзнавців України Лев Васильович Баженов. Окрім нього до складу робочої президії (із числа викладачів нашого університету) ввійшли Степанков Валерій Степанович, Копилов Сергій Анатолійович та Завальнюк Олександр Михайлович.

На пленарному засіданні вдалося коротко ознайомитися з краєзнавчими виданнями, які були опубліковані в період 2014-2017рр. Відкрив форум ректор нашого університету Копилов С.А., який привітав гостей із Києва, Хмельницького, Вінниці, Дніпра, Тернополя, Житомира та інших міст. Організаційні моменти включали вступне слово Льва Васильовича Баженова, який говорив про важливість та необхідність розвитку краєзнавчої науки, нагородження подяками деяких спеціалістів за активну участь у дослідженні історії Поділля у всіх можливих сферах (зокрема, мистецькій). Він також вручив посвідчення ученим і науковцям від Національної спілки краєзнавців України.

Далі розпочали роботу наукові секції. Загалом конференція торкалася таких тем: «Українська національна революція 1917–1921 рр. і Поділля та Південно-Східна Волинь», «Етапи історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2017 рр.)», «Постаті краєзнавчого руху», «Проблеми теорії, методології, історіографії та джерелознавства в дослідженні регіону», «Аспекти історії краю від доби давнини до новітнього часу», «Видатні діячі в історії та культурі регіону», «Історія міст і сіл», «Інші аспекти археології, економіки, пам’яткознавства, архівознавства, музеєзнавства, методики викладання, військової справи, культури тощо на Поділлі і суміжних областях».

Наукові доповіді було опубліковано у збірнику матеріалів конференції, котрий надрукували до відкриття конференції та вручили всім учасникам.


Posted in Без категорії